ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-110201/2016

Jelen általános szerződési feltételek a a SPEEDY DRINKS Kft. (székhely: 1134, Budapest, Klapka utca 7., képviseli: Rafael József ügyvezető, adószám: 25535860-2-41, bankszámlaszám: 10702019-69659047-51100005, a továbbiakban: Speedy Drinks) és az általa jelen internetes oldalon (www.eezyspritz.hu) nyújtott elektronikus szolgáltatásokat igénybe vevő ügyfél jogait és kötelezettségeit tartalmazzák.

 

Regisztráció

1. Jelen internetes oldal szolgáltatásait bárki jogosult igénybe venni, aki jelen Általános Szerződési Feltételeket kifejezetten elfogadja. A jelen internetes oldalon megtalálható szolgáltatások igénybevételére vonatkozó jogosultságnak nem feltétele a jelen oldalon felhasználóként történő külön regisztráció.

2. Amennyiben ügyfél mégis úgy dönt, hogy regisztrálja magát, először egyedi azonosításra alkalmas azonosítót, majd jelszót választ magának. Ezt követően megadja azt a szállítási címet, amelyre majd az adott esetben általa megrendelt terméket várja, továbbá külön megadja a számlázási címet, amennyiben az a szállítási címtől eltér. Speedy Drinks figyelmezteti ügyfelet, hogy a regisztráció során az ügyfél telefonszámának, illetve email címének megadása kötelező az esetleges jövőbeni megrendelések hibátlan teljesítése érdekében. A regisztráció során egyéb megjegyzések is feltüntethetőek az ügyfél részéről, amelyek például a szállításért felelős személy munkáját segíthetik.

3. Speedy Drinks ezúton kéri ügyfelet, hogy a regisztráció, illetve az esetleges megrendelések során ügyeljen az adatok pontos és hibátlan feltüntetésére, az ezekből eredő késedelmekért, teljesítési hibákért és nehézségekért a Speedy Drinks semmilyen nemű felelősséget nem vállal, ilyen irányú felelősségét kifejezetten kizárja. A Speedy Drinks arra kéri az ügyfelet, hogy amennyiben hibát észlel az általa már korábban feltüntetett adatok körében, azonnal módosítsa azt, folyamatban lévő megrendelés esetén pedig haladéktalanul értesítse a Speedy Drinks ügyfélszolgálatát az alábbiakban megadott elérhetőségek valamelyikén.

4. Speedy Drinks ezúton kéri ügyfelet, hogy a regisztráció során választott jelszavát gondosan őrizze meg, illetéktelen személyek számára ne adja meg, illetve ne tegye hozzáférhetővé. A Speedy Drinks semmilyen nemű felelősséget nem vállal azon esetekért és az ezekből származó esetleges károkért, ha az ügyfél elfelejti jelszavát, vagy ha illetéktelen személyek számára nem a Speedy Drinks felróható magatartása következtében hozzáférhetővé válik.

5. Speedy Drinks tájékoztatja az ügyfelet, hogy a regisztráció nem keletkeztet rendelési kötelezettséget. Speedy Drinks a regisztráció során az ügyfél által megadott adatokat a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kizárólag az ügyfél által megküldésre kerülő rendelések teljesítése érdekében kezeli, tárolja, mindaddig, amíg ügyfél regisztrációját jelen internetes oldalon nem törli. Ügyfél jelen általános szerződési feltételek elfogadásával önkéntes, tájékoztatáson alapuló kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy Speedy Drinks
az ügyfél által a regisztráció és a megrendelések leadása során megadott adatokat ügyfél regisztrációjának törléséig kezelje és tárolja.

6. Speedy Drinks tájékoztatja ügyfelet, hogy kizárólag minőségbiztosítási okokból addigi teljesítésének értékelésére a regisztráció során megadott e-mail címre megkeresést küldhet. Speedy Drinks kéri ügyfelet, hogy írásban jelezze, amennyiben az ilyen értékelésektől előzetesen elzárkózik, Speedy Drinks ez esetben semmilyen megkeresést nem küld a rendelést és az annak teljesítését segítő e-maileken túl.

 

II. Megrendelés és vásárlás jelen internetes oldalon keresztül

1. A Speedy Drinks tájékoztatja az ügyfelet, hogy a jelen webáruházon keresztül történő internetes vásárlás a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5.) Kormányrendelet (a továbbiakban: „Kormányrendelet”) által meghatározott távollévők között megkötött szerződésnek minősül. Távollévők között kötött szerződésnek az a szerződés minősül, amelyet ügyfél és a Speedy Drinks, mint vállalkozás köt egymással termék értékesítésére irányuló, a Speedy Drinks által működtetett távértékesítési rendszer keretében olyan módon, hogy a szerződés megkötése érdekében a vállalkozás kizárólag távközlő eszközt alkalmaz.
A fenti Kormányrendelet szerint távollévők között kötött szerződésnek minősül az az ügylet is amely során az ügyfél a jelen webáruházban kosárba teszi a kívánt terméket, az internetes vásárlás során azonban a személyes átvételt választja.

2. Speedy Drinks az alábbi információkról tájékoztatja az ügyfelet:
Cégneve: Speedy Drinks Kft., székhelye: 1134, Budapest, Klapka utca 7.
Tájékoztatja továbbá, hogy minden egyes megrendelés esetén a szerződés tárgyának lényeges jellemzőit, a termék ÁFA-t és egyéb kötelező terheket is magába foglaló árát, a kiválasztott termék rovatban találja. A fuvardíj, szállítási vagy postaköltséget a szállítási feltételek rovatban, a fizetés feltételeivel kapcsolatos tájékoztatást a fizetési feltételek rovatban találja.

3. A Speedy Drinks Kft. ajánlati kötöttsége az általa az adott megrendelésre küldött válasz e-mail üzenetben található tájékoztatás szerint meghatározott időpontig áll fenn.

4. Speedy Drinks a szerződés tárgyának lényeges jellemzőire, a terméknek, az általános forgalmi adót és egyéb kötelező terheket is magában foglaló árára, valamint az összes járulékos költségre, így különösen az esetleges fuvardíjra, szállítási vagy postaköltségre, a fizetés, a szállítás vagy a teljesítés egyéb feltételeire és az elállás jogára vonatkozó információk megerősítését legkésőbb a szerződés teljesítésekor nyomtatott formában ügyfél rendelkezésére bocsátja.

5. A Speedy Drinks tájékoztatja az ügyfelet, hogy az árváltoztatás jogát fenntartja, a módosított árak mindig a jelen honlapon történő közzététellel hatályosulnak adott ügyféllel szemben.
6. Ügyfél mind regisztrált felhasználóként, mind külön regisztráció nélkül rendelhet meg terméket / termékeket. Az ügyfélnek ki kell választani a megvásárolni kívánt terméket vagy termékeket, úgy, hogy megnyomja a „kosárba” gombot, majd a „kosárba” kifejezés előtt szereplő mezőben minden egyes termék esetében megadja az adott termékből megvásárolni kívánt mennyiséget. A kiválasztott mennyiség módosítható.

7. A rendszer ezt követően bemutatja azon virtuális kosár tartalmát, amely tartalmazza mindazon termékeket, amely vonatkozásában az ügyfél megrendelést készül leadni.

8. Az ügyfél folytathatja a vásárlást a „VÁSÁRLÁS FOLYTATÁSA” gomb megnyomásával és újabb termékeket helyezhet a kosárba vagy dönthet úgy is, hogy befejezi a vásárlási folyamatot az „ADATOK MEGADÁSA” gomb megnyomásával, amely a vásárlási folyamat befejezéséhez szükséges.

9. Az „ADATOK MEGADÁSA” gomb kiválasztásával a rendszer felkínálja az adatok megadásának lehetséges módjait amelyek: „Már van fiókom, belépek; Nincs fiókom, regisztrálok; Vendégként vásárolok; Belépek közösségi fiókommal: Facebook, Google”.

10. A megfelelő adatok megadása opciót választva válassza ki illetve adja meg az adatait úgy, mint: Név, E-mail cím, Telefon, Irányítószám, Város, Utca, Szállítási módot, Fizetés módját.

11. A Speedy Drinks javasolja az ügyfélnek, hogy adja meg telefonos elérhetőségét és / vagy e-mail címét, hogy a megrendelés késedelem nélkül, pontosan teljesíthető legyen.

12. Amennyiben ügyfél az “utánvét” lehetőséget választja, akkor az áru vételárának megfizetése a termék kézbesítésekor történik. A szállítás díját az ügyfél fizeti, bruttó 990 forint összegben. Egyes akciók esetében a szállítási díjat a Speedy Drinks fizeti.

13. Az ügyfél emellett dönthet úgy, hogy átveszi és kifizeti a termék árát a Speedy Drinks ügyfélszolgálatán.

 

III. Távollévők között kötött szerződés sajátosságai, elállás / felmondás

1. Az ügyfél a távollévők között kötött szerződésnek minősülő szerződéstől tizennégy naptári napon belül indokolás nélkül elállhat. Ügyfél ezt a jogát a termék kézhezvételének napjától gyakorolhatja.

2. Ügyfél az elállás jogát szóban vagy írásban gyakorolhatja. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha az ügyfél nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi. Speedy Drinks kéri ügyfelet, hogy esetleges elállási nyilatkozatát a későbbiekben igazolható módon küldje meg, ilyen különösen: az ajánlott és / vagy tértivevénnyel történő küldemény módja.

3. A Speedy Drinks az elállási jog gyakorlása esetén köteles az ügyfél által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő tizennégy napon belül visszatéríteni. Az ügyfél viseli azonban az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. Az ügyfelet ezen felül egyéb költség nem terheli. Speedy Drinks ezúton
tájékoztatja ügyfelet, hogy megtagadja azon termék átvételét, amelynek visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket ügyfél nem viseli, illetve csomag visszaküldése utánvétellel történik.

4. Amennyiben a Speedy Drinks a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről az ügyfelet haladéktalanul tájékoztatni, valamint az ügyfél által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. Ezen kötelezettség teljesítése a Speedy Drinks-t nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól.

5. A megkötött szerződés írásban kötött szerződésnek minősül, amelyet a Speedy Drinks iktat és ez utólag hozzáférhető. A Speedy Drinks kizárólag magyar nyelven szerződik.

A fogyasztó az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék adásvétele közötti időszakban is gyakorolhatja.

A fogyasztónak a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül vissza kell juttatnia.

Amennyiben a fogyasztó nem a legkevésbé költséges, szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozást választja, elállás esetén az ebből adódó többletköltséget a vállalkozás nem köteles megtéríteni.

Elállás esetén a fogyasztót a termék visszaküldésének a költsége terheli, kivéve, ha a vállalkozás vállalta e költségek viselését.

Amennyiben szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a teljesítés megkezdését követően gyakorolja a fogyasztó a felmondási jogát, úgy az elszámolás során köteles megtéríteni a vállalkozás ésszerű költségeit.

 

IV. Általános szerződési feltételek kifejezett elfogadása

1. Ügyfél csak és kizárólag akkor tudja elküldeni megrendelését, ha kifejezetten a vonatkozó gomb megnyomásával elfogadja az Általános Szerződési Feltételeket.

2. Speedy Drinks kéri az ügyfelet, hogy a megrendelése elküldése előtt a jelen honlapon közzétett vásárlási feltételeket mentse le és / vagy lehetőség szerint nyomtassa ki.

3. Speedy Drinks tájékoztatja az ügyfelet, hogy a jelen internetes oldalon leadott megrendelésekkel kapcsolatos észrevételeit, kérdéseit, az alábbi elérhetőségeken várja:

V. Egyéb rendelkezések

1. A Speedy Drinks tájékoztatja a fogyasztót, hogy a jótállásra és szavatosságra vonatkozó jogait a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 2013. évi V. törvény, rendelkezései tartalmazzák.

2. Speedy Drinks kéri ügyfeleit, hogy a könnyebb visszakereshetőség érdekében a megrendelés teljesítéséig mindenképpen őrizzék meg a Speedy Drinks által adott megrendelésszámot.

3. Speedy Drinks bármikor jogosult jelen általános és szerződési feltételek rendelkezéseit módosítani, amely módosítások a www.eezyspritz.hu internetes oldalon való közzététellel lépnek hatályba. Speedy Drinks ezúton kéri ügyfeleit, hogy minden egyes megrendelés leadása előtt olvassák el az éppen hatályban lévő általános szerződési feltételeket.

4. A Speedy Drinks tájékoztatja az ügyfeleit, hogy a békéltető testülethez fordulhatnak és a Speedy Drinks székhelye szerint illetékes békéltető testület neve: Budapesti Békéltető Testület, székhelye: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. emelet 310, székhelyének postai címe: 1253 Budapest, Pf.: 10.